domů

Japonečka

Josef Sobotka

1.
V Jokohamě v přístavu, kde noc vládne tmou,
loučil se tam námořník se svou dívenkou
a japonečce malé slzičky stékají,
když jeho rety rudé slova lásky šeptají.

Ref:
Má japonečko malá, dřív než zvadne sakur květ,
tvoje láska neskonalá přivede mě k tobě zpět.
Ta chvíle odloučení rozplyne se jako dým
a potom, děvče milé, budu navždy jenom tvým.

2.
Byl to onen námořník, co pro ženy žil,
co v každičkém přístavu z číše lásky pil.
Na japonečku malou už dávno zapomněl,
že její rety rudé kdysi dávno líbat směl.

Ref:
Má japonečko...

3.
Japonečka ubohá vyhaslý má zrak,
v přístavu naň čekává, marně vždycky však,
hořké slzy svoje světem ukrývá,
vzpomínka když bolavá duší jí zachvívá.

Ref:
Má japonečko...

nahoru

Tuto písničku i s akordy, notami a melodií najdete na http://www.zpevnicekunas.cz.