domů

Přijď na chvíli

(Před chajdou)

Tony Hořínek

1.
Před chajdou až bude oheň plát, já budu vzpomínat
na štěstí, jež uprchlo v dál.
S dívkou, kterou měl jsem tolik rád, odešel kamarád,
teď smím jenom s kytarou hrát.

Ref:
Přijď jen na malou chvíli,
když den se chýlí, slunko jde spát.
Poznáš, že píseň zaplaší tíseň,
v srdci tě bude hřát.
Vždyť víš, že mám jen tebe rád,
tobě chci svoji píseň hrát.
Pohádko mládí, mějme se rádi,
šťasten je, kdo je mlád.

2.
Až tě, děvče, chlapec opustí, přijď na kraj propasti,
kde chata je skrytá jak v tmách.
Čeká na tě starý kamarád, který tě má tak rád,
zas písničku bude ti hrát.

Ref:
Přijď jen...
Dřív, než nám osud vezme, co dosud
každý měl tolik rád.

nahoru

Tuto písničku i s akordy, notami a melodií najdete na http://www.zpevnicekunas.cz.