domů

Řeka hučí

Josef Mucha

1.
Řeka hučí v klínu rozervaných skal,
vítr skučí, jak by se všemu jen smál.
Peřej kanoí zmítá, v dívce dlouho již skrytá
mizí tíseň, když slyší jeho píseň.

Ref:
Poplujem spolu tam dolů tou peřejí,
snad se tvé srdéčko té dálky nebojí.
Tam v zátočině je naše chajda malá
skrytá před světem, jak sis přála.
Pohádku lesů přenesu do tvých očí
a svět se s námi v té samotě zatočí,
řeka nám píseň bude hrát,
že tebe, děvčátko, stále mám rád.

2.
Měsíc, hvězdy na nebi jasně vzplály,
proud jen šeptal, když před svou chajdou stáli.
Šťasten byl ve své touze, tiskl, líbal ji dlouze,
pak jí zpíval píseň, kterou rád míval.

Ref:
Poplujem...

nahoru

Tuto písničku na http://www.zpevnicekunas.cz zatím nenajdete, ale možná je tam pro vás něco jiného.